Solidair Nederland kreeg tijdens de afgelopen raadsvergadering de volledige raad achter zich. Enig raadslid van deze partij, Rabia Bouchtaoui, diende twee moties in over scooters en de raad was unaniem voor.

De moties werden ingediend naar aanleiding van het actieplan Omgevingslawaai. Daarin geeft wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer, Binckhorst en Milieu) aan hoe hij het omgevingslawaai in de stad wil beperken, oftewel geluidsoverlast wil terugdringen.  Smit lichtte toe dat hij graag meer stil asfalt in de stad wil leggen om het lawaai in de stad te verminderen. Op verzoek van de SP en anderen zal hij in het uitvoeringsplan bij het actieplan ook opnemen hoe hij de maatregelen onder de aandacht gaat brengen van de inwoners, in de vorm van een communicatieplan.

Tijdens het debat diende Solidair Nederland twee moties in. De ene moet de geluidoverlast van opgevoerde brommers tegengaan. Hiervoor loopt al een project in Rotterdam. Smit gaf aan dat hij best wil gaan buurten in Rotterdam om meer over deze zogenoemde ASO-aanpak te horen. Hij was minder enthousiast over de tweede motie van SN die vraagt naar het stimuleren van elektrische scooters om geluidoverlast tegen te gaan. Volgens hem is het geluid van scooters en brommers verwaarloosbaar en heeft deze motie meer met luchtkwaliteit te maken, maar hij is wel bereid ernaar te kijken.