De Haagse gemeenteraad is in de nacht van vrijdag op zaterdag akkoord gegaan met de plannen voor het Spuikwartier. Uiteindelijk stemden 26 raadsleden voor het plan en 18 tegen. Onder de laatste groep was Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij die al kritisch was op het plan van zijn partijgenoot wethouder Joris Wijsmuller.

Fractievoorzitter Peter Bos zei na afloop van de stemming dat het tekenend is voor de Haagse Stadspartij dat die ruimte biedt aan een ander geluid. Hij voegde hieraan toe dat de partij in gesprek blijft over het Spuikwartier. Wijsmuller had eerder op de avond al zijn politieke lot verbonden aan het raadsbesluit. “Als de raad niet voor het Spuikwartier stemt, heeft dat voor mij consequenties. De stad heeft dan een probleem, maar iik ook, want dan heb ik het niet goed gedaan”, aldus de wethouder.

Afkeuring, wantrouwen en treurnis

Arjen Dubbelaar van Groep de Mos diende moties van afkeuring en wantrouwen tegen de wethouder in, maar die kregen alleen steun van zijn eigen driekoppige fractie. Daniëlle de Winter van de PVV diende een motie van treurnis in die iets meer steun kreeg: naast de eigen fractie stemden Groep de Mos en de SP voor.

Andere moties

In totaal diende de raad 39 moties in en twee amendementen om het voorstel te wijzigen. Acht moties haalden een meerderheid. De onderwerpen waren uiteenlopend van aandacht voor de levenscyclus van het komende gebouw, via een goede inrichting van het Spuikwartier voor fietsers in het beoordelingskader voor het beste plan, meer nadruk op stedebouwkundige kwaliteit in plaats van op planning bij de keuze voor het winnende consortium en een oproep aan het gemeentebestuur voor een intensieve samenwerking tussenexpatorganisaties, gemeente en gebruikers van het te ontwikkelen Spuikwartier.

Vervolg

Projectontwikkelaars, bouwers en ontwerpers kunnen nu teams gaan vormen en aan de slag met een schetsontwerp. Daarna buigt een beoordelingscommissie zich erover en na de zomer wordt het naar verwachting openbaar. In februari is het ontwerpbestemmingsplan klaar voor de terinzagelegging. Na afloop van deze periode en de zes weken om in bezwaar te gaan, is het juni als de raad beslist over het bestemmingsplan. Naar verwachting kan de bouw van het Spuiforum 2.0, zoals het in het collegeprogramma nog heet, dan begin 2016 van start. De oplevering van het pand aan de nieuwe bewoners, culturele instellingen, wordt begin 2019 verwacht.