Woningcorporatie gaat toch bouwen op en om de Dibbetsstraat. Het project dreigde te sneuvelen door gestegen bouwkosten, de kredietcrisis en de eis van een ondergrondse parkeergarage tot irritatie van wethouder Marnix Norder (PvdA, Bouwen en Wonen).

Beide partijen hebben vorige week vrijdag overleg gevoerd over het project. Daaruit volgde dat driekwart van het project De Veldheren aan de De Constant Rebecquestraat, Joseph Ledelstraat en de Dibbetsstraat rond de zomer begint. Het laatste kwart, de bouw van vijftien sociale huurappartementen aan de De Constant Rebecquestraat volgt later bij de ontwikkeling van het onlangs door Staedion gekochte KPN-gebouw en het GIT-terrein, het gebied rond de oude Energie Centrale.

Vorige week meldde Norder in de commissievergadering over de gevolgen van de kredietcrisis al dat hij vond dat Staedion zich aan de drie jaar geleden gemaakte afspraken moest houden. Hij vond dat de bouw gewoon door moest gaan en kreeg daarbij steun uit de raad. Hij zei toen: “Het bevalt me niks. Dit is tegen de afspraken en ik vind het ook echt irritant”. Hij noemde het project een hoofdpijndossier beloofde de raad dat hij de kwestie nogmaals met Staedion zou bespreken. Dat gesprek is dus inmiddels geweest. “Het resultaat is dat nu het hele project gewoon wordt uitgevoerd, driekwart nu en een kwart later. De wethouder heeft daarbij geen nadere toezeggingen gedaan voor hulp aan het project. Dit is er gewoon uitgekomen en de wethouder is daarmee tevreden”, aldus Norders woordvoerder.

In de zomer begint Staedion met de bouw van zes sociale huurwoningen en 22 koopwoningen met een parkeervoorziening.