Wethouder Sander Dekker (VVD, Onderwijs, Jeugdzaken en Sport) heeft op internet een poll geplaatst over sloop of behoud van het Amerikaanse ambassadegebouw aan het Lange Voorhout. Deze actie komt ruim een week na de oproep van zijn collega Norder (PvdA, bouwen en Wonen) over meedenken over de toekomst van het gebouw.

Dekker plaatste zijn bericht via de internetsite Twitter. Volgens een woordvoerder van Norder heeft het college besloten niet specifiek te kiezen voor sloop of behoud, maar zoveel mogelijk mensen om hun mening te vragen. “De poll van Dekker is daarom prima”. Norder heeft zelf eerder aangegeven dat hij neigt naar behoud. Zelf stemt hij niet mee. “Het gaat er niet om wat hij vindt, hij wil juist de mening van anderen horen”, aldus de woordvoerder.

Onderzoek

Norder heeft de gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) een onderzoek laten doen naar de cultuurhistorische waarde van het door de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer ontworpen gebouw. Daaruit kwam dat ‘de ambassade van architectuurhistorische waarde is als uniek Haags voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur’. Norder schrijft in een brief aan de raad dat hij ook geluiden hoort ‘waarin weinig of geen appreciatie voor het gebouw doorklinkt’. Het gebouw wordt als ‘lelijk’ en ‘niet passend in de omgeving’ omschreven.

In de brief noemt Norder als redenen voor behoud naast de architectuurhistorische waarde de kansen die het gebouw biedt voor herbestemming en omvorming tot een openbaar toegankelijk gebouw, dat een levendige uitstraling heeft op de omgeving. Voor de sloop pleiten volgens Norder naast de geringe waardering voor de esthetiek, mogelijke beperkingen die het behoud van de monumentale waarden oplegt aan mogelijke herbestemming of omvorming van het gebouw en de kansen die de locatie na sloop van het gebouw biedt.

Organisaties

Naast de bevolking wordt ook naar de mening gevraagd van een aantal organisaties, zoals de Stichting Binnenstad, het Haags Monumentenplatform en aan de Minister van OCenW/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij kunnen net als de inwoners van Den Haag tot 1 oktober 2009 op de vraagstelling te reageren.

Norder hoopt dat de inspraak van inwoners en organisaties leidt tot nieuwe inzichten. De Amerikaanse ambassade gaat na 2012 verhuizen naar een nieuw gebouw aan de Benoordenhoutseweg in Wassenaar, waardoor het gebouw aan het Lange Voorhout vrijkomt.

De poll van Dekker is bereikbaar via: www.twitter.com/SanderDekker. Meningen over de toekomst van het ambassadegebouw zijn welkom via monumentenzorg@dso.denhaag.nl en vanaf september via de website denhaag.nl/monumentenzorg.