Wethouder Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) gaat proberen geld vrij te maken voor het eerder uitvoeren van nieuwe bouwprojecten. Hij gaat met de stofkam door lopende projecten waar nog geen geld voor nodig is. Hij verwacht desondanks dat de woningproductie de komende twee jaar met 1500 terugloopt.

Norder deed zijn uitspraken in een commissievergadering over de kredietcrisis in relatie tot de bouwproductie. Medio vorig jaar verwachtte Norder een woningbouwproductie van rond de 5.000 huizen voor 2009 en 2010, maar dat wordt niet gehaald. Hij verwacht dat er zo’n 3.500 woningen worden neergezet.

Toch ondervindt Den Haag volgens de wethouder nog geen dramatische gevolgen van de kredietcrisis. Wel houden banken voor hypotheekverstrekking en investeringen in bouwprojecten de hand op de knip. Daarnaast is er nog de kopersstaking: mensen die liever geen huis kopen vanwege de crisis en wachten op betere tijden. “Daardoor loopt het aantal transacties wel terug, maar nog niet dramatisch. Bovendien zakt het nog niet helemaal in”, hield de wethouder de raadsleden voor.

Die raadsleden deden zelf een aantal suggesties, tot genoegen van Norder. “Het is goed om uw zienswijzen te horen. Een kredietcrisis managen doe je niet dagelijks, hoewel nu wel, maar het is puzzelen naar een oplossing”. Raadslid Ibo Gülsen (VVD) vroeg om versnelling van de procedures voor bouwprojecten: “Nu zijn we al gauw acht maanden verder voordat er kan worden gebouwd. Kunnen we dat niet met twintig procent verminderen?” De wethouder antwoordde dat dat niet zonder meer kan, maar dat hij wel mogelijkheden ziet in het gelijk op laten lopen van procedures, zodat de doorlooptijd wordt ingekort. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei vindt dat dat niet ten koste mag gaan van de inspraak en de wethouder bevestigde dat.

Gyömörei vroeg ook nog naar het stopzetten van de vernieuwing van de Dibbetsstraat. Woningcorporatie Staedion heeft daar de ontwikkelingen stopgezet. Norder reageerde fel en heeft ook de kwestie al stevig besproken met Staedion. “Het bevalt me niks. Dit is tegen de afspraken en ik vind het ook echt irritant”, zei de wethouder. Hij noemde het project een hoofdpijndossier en zal de kwestie nogmaals met Staedion bespreken en dan de raad hierover informeren.

Norder heeft de minister van VROM per brief suggesties gedaan om de kredietcrisis tegen te gaan, maar daarop heeft hij alleen nog een bedankje gehad en geen inhoudelijke reactie. Hij heeft wel binnenkort overleg met de minister. Binnen vijf weken zal Norder de raad een brief sturen met verdere ontwikkelingen rond de bouw en de gevolgen van de kredietcrisis. Daarbij zal hij ook een lijst met projecten doen die volgens het college van burgemeester en wethouders eerder kunnen worden uitgevoerd.