De European University for Professional Education raakt de aanwijzing voor de opleiding kwijt. Dat betekent dat de studenten van de particuliere onderwijsinstelling geen erkend diploma meer kunnen halen en het recht op hun verblijfsvergunning verliezen. De opleiding reageert verontwaardigd en gaat het besluit aanvechten.

Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft op advies van de Inspectie van het Onderwijs de aanwijzing ingetrokken. “De EUPE levert op vele fronten onvoldoende kwaliteit: elementaire zaken als de colleges, het studiemateriaal en de huisvesting vertonen ‘ernstige en langdurige tekortkomingen’. Voor de ongeveer 65 studenten die aan de EUPE ingeschreven staan wordt vervangende opleiding en huisvesting gezocht”, stelt het ministerie in een verklaring.

Studenten de dupe

Van Bijsterveldt: “Dit is een onverantwoorde situatie waar meteen een eind aan moet komen. Anders worden de studenten de dupe”. Zij zal daarom alles in het werk stellen hen te helpen bij het vinden van een vervangende opleiding, stelt ze op de website van het ministerie. Strikt genomen heeft zij daar volgens het ministerie geen rol in, omdat het een particuliere opleiding betreft.

Volgens de European University geeft de Inspectie van het Onderwijs een verkeerde voorstelling van zaken. De beslissing zou op achterhaalde en onjuiste informatie zijn gebaseerd. “Wij zijn het er niet mee eens. Wij gaan dit aanvechten, maar in de tussentijd zijn de deuren gewoon open”, aldus iemand van de administratie die de telefoon beantwoordt. “We hebben hier nog meer opleidingen. Dit betreft alleen de geaccrediteerde en aangewezen opleiding en die moet nu sluiten. Niet de school”.

Juridische procedure

Volgens de medewerker kan de juridische procedure tegen de staat wel jaren duren. Tot die tijd hebben studenten van de European University geen recht op een verblijfsvergunning om hier te studeren en kunnen zij geen erkend diploma halen. De opleiding heeft een advocaat in de arm genomen en wil verder niet in detail treden over de zaak.

De aanwijzing voor de opleiding is in 1998 verleend. De zaak tegen de school speelt volgens het ministerie sinds 2006. Toen kreeg de opleiding het voordeel van de twijfel. De school kwam ook in opspraak door aanhouding van de directeur op verdenking van mensensmokkel. Vorig jaar deed de inspectie weer een uitgebreid onderzoek en constateerde dat de instelling niet aan de voorwaarden voor een aanwijzing voldeed. De instelling had volgens de wet nog drie maanden om orde op zaken te stellen. Dat is volgens het ministerie niet gelukt, waardoor de opleiding nu geen graad meer mag afgeven.

De gemeente Den Haag wil niet inhoudelijk op het nieuws reageren en de betekenis daarvan voor Den Haag als Internationale Stad. “Dit is een kwestie tussen het rijk en de opleiding. De gemeente is geen partij”, aldus een woordvoerder.