Het initiatiefvoorstel van CDA-raadslid Aline Pastoor Studentenrijk is aangenomen in de Haagse gemeenteraad. Dat gebeurde na een felle discussie die leidde tot het schrappen van een passage over een collegereeks religie en levensbeschouwing.

Pastoor wil graag wat meer aandacht voor studenten in de stad. Samen met studentenverenigingen in de stad bedacht ze een aantal plannen. Daarbij hoorde een collegereeks over religie en levensbeschouwing: “Religie wordt veel gezien als een bindmiddel in de samenleving. Contacten met en tussen religies zijn belangrijk voor integratie en respect tussen bevolkingsgroepen. Een studententijd is een goede mogelijkheid om kennis te maken met de verschillende religies in Den Haag. Een werkcollegereeks waarin kennis over de achtergronden en praktijken aan bod komen, geeft studenten deze mogelijkheid.”

Joris Wijsmuller, raadslid van de Haagse Stadspartij vond het plan wel een aardig idee, maar had moeite met de koppeling aan religie. “De toon is niet de mijne”, zei hij. Meer partijen vielen over de passage en uiteindelijk besloot Pastoor onder de grote druk dit deel van het plan te schrappen. Ook bestond veel verwarring over de bepaalde passages in het voorstel. Toen VVD-raadslid Ageeth van den Heuvel zei dat ze het plan niet veel duidelijker vond dan een eerdere versie, klonk gezucht van enkele studenten op de publieke tribune van de raadszaal. Pastoor kon enkele punten nog verhelderen. Het voorstel werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Een deel van de voorstellen is al in praktijk gebracht. Zo wil Pastoor dat studenten actief meedenken over citymarketing om Den Haag meer op de kaart te zetten als studentenstad. Een student zit inmiddels in de Adviesraad Citymarketing. Ook het Residentieel Studenten Overleg (RSO) uit het plan is al in het leven geroepen door de studentenorganisaties. Het plan voor een website met studentenwoningen bij de gemeente werd ook ingetrokken en vervangen door een link op de website.