De gemeente Den Haag laat onderzoeken hoe op tien punten, ‘black spots’ in Den Haag meer dan vijf jaar achter elkaar minstens zes ongelukken met letsel gebeuren. Tien andere risicovolle wegen in de stad krijgen direct een herinrichting om ze veiliger te maken. Zo wil de gemeente de verkeersveiligheid vergroten.

Het aantal verkeersslachtoffers daalt nog steeds, maar het aantal dodelijke slachtoffers stijgt licht. Menselijk gedrag is volgens wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer) de belangrijkste oorzaak van verkeersongelukken: geen voorrang verlenen, een rood licht negeren of een koptelefoon op in het verkeer. “De gemeente is verantwoordelijk voor een goede en veilig inrichting van wegen. We blijven daarom werken aan het oplossen van verkeersonveilige plekken”, stelt hij in een toelichting bij het meerjarenplan verkeersveiligheid.

De tien risicovolle wegen die direct worden aangepakt, staan al langer op de rol voor een aanpassing. In 2012 en 2013 worden bijvoorbeeld de Willem de Zwijgerlaan, de Fahrenheitstraat, de Beeklaan en de Hobbemastraat aangepakt.

De zogenoemde blackspots, de echt gevaarlijke verkeersknelpunten, zoals de Groen van Prinstererlaan-Houtwijklaan, Fruitweg-Melis Stokelaan-Troelstrakade, Spaarneplein-Weteringkade en Viaductweg-Waldorpstraat worden onderzocht met hulp van de ongevallenregistratie van de politie. Daarnaast bekijken verkeerskundigen het gedrag van weggebruikers, bebording, belijning en zicht. Aan de hand van deze analyse kijken zij welke maatregelen nodig zijn, een complete herinrichting, of een kleinere ingreep, zoals andere belijning, betere bebording of het weghalen van een parkeerplaats voor beter zicht.

Er is ook extra aandacht voor verkeersveiligheid in onderwijs en bij een aantal scholen komen ook maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Met de extra maatregelen voor verkeersveiligheid gaat € 5,4 miljoen gemoeid. Dit geld komt uit bestaande potjes. Verreweg het meeste uit de reservering voor verkeersveiligheid en daarnaast uit de begroting van de dienst stadsbeheer en het programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie.