Ondanks een toezegging van Rijksgeld en een schetsontwerp is een tramtunnel onder de Koninginnegracht nog onzeker. In de raad zijn veel vraagtekens bij de tunnel. De beslissing zal pas rond de zomer vallen als alle varianten voor een betere doorstroming van verkeer bij de Koninginnegracht zijn onderzocht.

Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer) heeft wel al een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van de tunnel voor het beschikbare geld van 100 miljoen euro. Dat is mogelijk. Vervolgens heeft hij al een schetsontwerp besteld, om mogelijke vertraging te voorkomen. “Een paar maanden vertraging kan ik nog wel uitleggen aan Verkeer en Waterstaat, maar ik weet niet of we het anders nog in kunnen halen”, zei hij tegen de commissie Verkeer.

Daarbij waren ook buurtbewoners aanwezig. Zij zijn bang dat ze voor een voldongen feit staan en zien in de tunnel geen oplossing. Ze waarschuwden de raadsleden voor een fuik, waarin ze naar een beslissing voor de tunnel worden gestuurd, en om niet toe te geven aan de verlokkingen van het geld. De tunnel kwam vorig jaar als een duvel uit een doosje toen bleek dat die op het verlanglijstje van stadsgewest Haaglanden stond. Smit had deze daarop gezet. De €100 miljoen voor een tunnel onder de Koninginnegracht is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Smit zal bij het ministerie nagaan welke consequenties aan mogelijke vertraging kleven.

Groot onderzoek

PvdA pleitte in de commissie voor een groot onderzoek naar acht mogelijke varianten. “Wat ons betreft hoort daar ook een negende variant bij van het verlengen van trams en haltes. We willen alle voors en tegens in beeld”, zei PvdA-raadslid Koen Baart. Hij kreeg brede steun van de andere fracties. Zij zijn bezorgd over de monumentale bomen en het beschermd stadsgezicht. VVD’er Bart de Liefde is het eens met een groot onderzoek, maar sluit nietsdoen uit. De ChristenUnie is tegen een tunnel en ziet die het liefste niet in het onderzoek terug.

De Haagse Stadspartij vroeg zich af waarom andere fracties niet direct tegen een tunnel zijn, maar het onderzoek afwachten. “Er is geen noodzaak om het openbaar vervoer hier onder de grond te doen. Dan moet eerder de auto ondergronds. De discussie zou moeten gaan over het autoverkeer en hoe dat aan te pakken”. Smit verweet hem op dit punt vooringenomenheid tegen de auto.

Smit denkt dat ongelijkvloers de enige optie is om het probleem van de doorstroming van trams en auto’s te verbeteren. Hij zal wel een breed onderzoek naar alle varianten doen. Hij verwacht dat dat voor het zomerreces klaar is. Daarna zal hij dat in de raad en in het stadsgewest Haaglanden bespreken. Het schetsontwerp voor zijn tunnel verwacht hij direct na de zomervakantie.