De gemeente Den Haag moet een subsidieregister maken met uitgebreide digitale verwijzing naar alle gegevens die bekend zijn over de subsidies en hun aanvragers, doel, looptijd, evaluatie en dit duidelijk vindbaar op de website zetten.

De gemeenteraad heeft een motie van D66-raadslid Joost Sneller c.s. aangenomen. De gemeente heeft al een subsidieregister op internet staan, maar dat is nu nog beperkt tot de subsidieregeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie. Daar staat per stadsdeel welke organisaties welk bedrag krijgt. Het was al de bedoeling dat dat register werd uitgebreid, maar de raad vraagt nu om alle beschikbare gegevens daarbij te zetten. Aanleiding voor de motie was een rapport van de Rekenkamer in het rapport ‘van uitgaven naar uitkomsten’. Daarin stond dat de gemeente effectiever en doelmatiger moet omgaan met subsidies.