Den Haag werkt samen met de drie andere grote steden aan een uitwisseling van bedreigde homoseksuelen, zowel allochtoon als autochtoon. In het Haagse centrum is een opvanghuis, Amsterdam heeft ook al zoiets en Rotterdam en Utrecht volgen binnenkort. Bij groot gevaar kunnen slachtoffers worden uitgewisseld. Vorige week kregen de vier steden elk € 200.000, – voor meer sociale acceptatie van homoseksuelen.

Den Haag heeft in het centrum een pand geopend waar homoseksuelen worden ondergebracht die lijden onder geweld en bedreigingen. “De locatie daarvan is geheim. Het is niet de bedoeling dat de daders de locatie weten. Het is een soort blijf-van-mijn-lijfhuis, maar dan voor bedreigde homoseksuelen”, zegt Nico Mokveld, woordvoerder van emancipatiewethouder Bert van Alphen. De andere grote steden werken ook aan zo’n locatie. Tussen de vier steden die door minister Ronald Plasterk (Emancipatie) zijn uitgeroepen tot koplopers, is al een akkoord gesloten voor bescherming van deze groep mensen en mogelijke uitwisseling als de bedreiging voor de persoon in kwestie in eigen stad nog te groot is.

De koplopers ondertekenden vorige week een akkoord met de minister en krijgen ieder twee ton om te komen tot een betere sociale acceptatie van homoseksualiteit. Volgens betrokkenen is dat nodig. Een woordvoerder van minister Plasterk wijst op het toenemend geweld tegen homoseksuelen. Ook in Den Haag is dat volgens Mokveld zichtbaar. Vandaar het opvanghuis en ook eerwraak tegen homoseksuelen komt regelmatig voor, voornamelijk in de moslimgemeenschap. Ook daarvoor zijn speciale voorzieningen. “We hebben bijvoorbeeld gemeenschapsbemiddelaars. Dat zijn mensen uit de eigen gemeenschap die homoseksualiteit bespreekbaar proberen te krijgen. Er zijn al zeker 21 bemiddelaars actief in de stad”, zegt Mokveld.

Den Haag gebruikt het geld van Plasterk verder voor een betere voorlichting op scholen, zowel in het basis- als middelbaar onderwijs over homoseksualiteit. Docenten krijgen daarvoor extra cursussen en ondersteuning vanuit de gemeente. “ Daarnaast blijft het belangrijk vooral het gesprek aan te gaan met mensen en organisaties over dit onderwerp”, aldus Mokveld.

Van Alphen komt binnen enkele weken met een eigen nota homo-emancipatie. Mokveld verwacht dat de afspraken die nu met het Rijk en de andere grote steden zijn gemaakt daar ook in komen te staan.