PvdA-fractievoorzitter in de Haagse raad Jeltje van Nieuwenhoven waarschuwt wethouder van Financiën Sander Dekker (VVD) dat hij niet meer moet bezuinigien zonder eerst de onroerendzaakbelasting (ozb) aan de orde te stellen. Zij deed dat op de Dag van de Arbeid 1 mei.

Tijdens haar toespraak bij het standbeeld van Pieter Jelles Troelstra in het Westbroekpark zei Van Nieuwenhoven dat zij het nog steeds een goed college vindt, maar ze had een wel een boodschap voor Dekker: “Als je nu denkt dat je overal kunt gaan zeggen dat vanwege de financiën en vanwege tekorten er nog meer bezuinigd moet worden, dan kan dat in ieder geval niet op het armoedebeleid, op cultuur, op welzijn en op de krachtwijken, maar het kan ook niet zonder dat we de ozb-verlaging aan de orde stellen. Want als je wel denkt dat je die verlaging aan de orde kunt stellen. Want als je wel denkt dat je die verlaging aan de orde kunt stellen voor mensen die het toch al goed hebben, maar je wilt wel bezuinigen op dingen waar mensen dagelijks de gevolgen van proeven, dan ben je verkeerd bezig”.

Zij doelt daarmee onder meer op recente uitlatingen van de wethouder. Half april bij de presentatie van de jaarrekening schetste Dekker, mede om ieder vluchtgedrag van collegawethouders te voorkomen, een zwart toekomstbeeld. Het gaat slecht met de gemeentekas, en het zal nog slechter worden, zo luidde zijn toekomstvisie. Want het rijk gaat het ambtenarenapparaat afslanken en dat zal  vanzelfsprekend effecten hebben op de werkloosheid in de stad Den Haag. De bezuinigingen van het rijk op het openbaar vervoer worden binnenkort ook zichtbaar voor de gemeente. Komende week overweegt de HTM een tweede stakingsdag uit protest tegen de voorgenomen afslanking.

De wethouder zei toen ook dat hij eerder nieuwe tegenvallers zag komen, dan nieuwe meevallers. Volgens van Nieuwenhoven zal het opvangen daarvan dus gepaard moeten gaan met het openbreken van de afspraken over de onroerendzaakbelasting in het collegeakkoord uit 2010. Daarin staat dat de tarieven voor de ozb op woningen structureel met 10 procent dalen ten opzichte van 2009, waarna de belastingdruk van de ozb in de rest van deze collegeperiode gelijk blijft. Dekker voorzag bij de presentatie van de jaarrekening al dat dit jaar de krachtproef voor de coalitie wordt, die nu moet onderhandelen over de Voorjaarsnota waarin mogelijke bijstellingen aan de begroting worden vastgelegd.