De drukbezochte informatieavond over het nieuwe voorontwerp van het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier leverde veel kritiek op. De gemeente moest het werk opnieuw doen na falen van het eerste nieuwe bestemmingsplan. Veel onduidelijkheid blijft bij bewoners.

“Beneden mij is een kantoorbestemming. Nu zit daar de ambassade van Kosovo en heb ik een vlag voor mijn raam van een land waar ik niet mee geassocieerd wil worden. Kan dat zomaar?”. “Waarom is de bestemming tuin veranderd in gemengd? Daar kunnen nu ook parkeerplaatsen komen, toch? “Coffeeshops mogen niet, maar hebben allemaal een horecabestemming. Zijn ze daarmee gelegaliseerd?” Het zijn enkele vragen die de aanwezigen bezighielden.

Wethouder Marjolein de Jong (D66, Binnenstad) heeft de commotie rond het eerste ontwerp van bestemmingsplan Zeeheldenkwartier vorig jaar als raadslid meegemaakt. Nu was zij in haar nieuwe functie bij de informatieavond. Haar voorganger Frits Huffnagel noemde het een van zijn flaters als wethouder. Hij moest het bestemmingsplan Zeeheldenkwartier vernieuwen, omdat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar. Het geldende bestemmingsplan stamt uit begin jaren tachtig. In zijn poging zaten zoveel fouten, dat hij het in de raad gênant noemde. Het huiswerk moest over en het resultaat is nu voorgelegd aan de bewoners.

Schitterende buurt

De Jong opende de informatieavond. “Ik ben blij dat het nu anders gaat. Iedereen krijgt antwoord op de vragen. Zeeheldenkwartier is wat mij betreft een schitterende buurt”, zei zij tegen de volle zaal. Er waren ongeveer honderd buurtbewoners, terwijl de gemeente had gerekend op dertig. De briefjes voor het maken van opmerkingen waren in korte tijd op.

Hans Doove, jurist ruimtelijke ordening bij de gemeente was betrokken bij de vorige en de nieuwe versie van het bestemmingsplan. Hij gaf een toelichting op de systematiek. De bestemming gemengd kan bijvoorbeeld vele zaken omvatten en is ingebracht om wat vrijheid te behouden, zodat niet elke verandering in de wijk een nieuw bestemmingsplan vergt. Wat wel en niet mag, staat in de regels die in het plan zijn opgenomen. Een aantal aanwezigen was bang dat tuinen nu gemakkelijk parkeerplaatsen kunnen worden. “Het is al gebeurd”, riep iemand uit de zaal. Ook anderen hadden voorbeelden.

Coffeeshops

Heikel punt was ook de coffeeshops. “Die staan er niet op. Illegale zaken kunnen niet op de kaart”, zei Doove. Dat leidde tot veel kritiek. “We hebben de bestaande situaties in kaart gebracht en waar coffeeshops zitten, is nu een horecabestemming gegeven. Vanwege het gedoogbeleid in Nederland kunnen we ze niet zomaar wegbestemmen en hebben we voor deze bestemming gekozen”, vulde de wethouder aan.

Een van de bezwaarmakers tegen het vorige ontwerp is Henk Boenders, voormalig bestuurslid van Bewonersorganisatie De Groene Eland. Hij vindt de aanpak nu positief, omdat bij de vorige poging geen informatieavond is gehouden. Hij is nog niet tevreden, omdat de hoogten in het bestemmingsplan nog niet kloppen. “Er zijn genoeg bronnen binnen de gemeente die de juiste hoogten hebben, waarom koppelen ze die bestanden niet?”.

Bewoner van de Zeestraat Chris Broos deelt deze mening. Hij haalt de tekening van de gevelwandregeling uit 1982 tevoorschijn. “Kijk, hier staan de hoogtes. Daar kunnen ze zo een liniaal langs leggen.” Hij wijst op een wit pand in zijn straat, dat net iets lager is dan de rest. “Daar mogen volgens het nieuwe plan nog enkele meters bovenop. Het gaat niet om centimeters, waar Doove tijdens de informatieavond over sprak. Als ik wethouder was geweest, had ik die man al lang een wandelkaart gegeven”.

Gevelwandregeling

Broos is vooral boos dat niet naar zijn kritiek op het oude plan is geluisterd, ondanks eerdere toezeggingen. “We hadden hier een gevelwandregeling, zodat de straat in stijl blijft. Daarin staat precies hoe hoog een pand mag zijn en waar de ramen met bepaalde omvang moeten komen. Die is nu voor de even nummers losgelaten, omdat wij onder  Zeehelden vallen en de overkant van de straat onder Willemspark I. Dat kan toch niet?”

Het  voorontwerp bestemmingsplan Zeeheldenkwartier 2010 ligt tot 15 juli ter inzage bij het Informatiecentrum Den Haag in het stadhuis en is ook te zien op internet www.denhaag.nl/bestemmingplannen onder stadsdeel centrum. Daarna volgt de inspraak en beslist de raad over het bestemmingplan. De Jong hoopt het plan nog dit jaar door de raad goedgekeurd te krijgen.