Na 207 jaar komt er een einde aan de Haagse Vereniging Nutsscholen. De vereniging zoekt nu naar partners voor een samenwerking of overname. Aanleiding zijn geldproblemen nu het rijk geen geld meer in de vereniging stopt.

Volgens voorzitter Frederik van Nouhuys, zelf één van de ouders, was het in november al duidelijk dat de vereniging het niet alleen zou redden. Geld van het rijk bracht uitkomst, maar daar komt nu een einde aan. De belangrijkste reden daarvoor is een dreigende terugvordering van het vervangingsfonds waar scholen een beroep op kunnen doen als leerkrachten ziek zijn. De vereniging heeft hier in het verleden waarschijnlijk onrechtmatig een beroep op gedaan. Het onderzoek loopt nog, maar het kan zijn dat het terug te betalen bedrag in de tonnen loopt. Ook heeft de vereniging te veel mensen in dienst. Het rijk heeft daarom de geldkraan dichtgedraaid.

“Het is lastig als zelfstandige vereniging verder te gaan. Hoe karig is het budget en hoeveel moeite moet je er insteken”, zegt Van Nouhuys. Het bestuur van de school bestaat uit ouders die de taken erbij doen. Zij blijven voor een periode van drie jaar en volgens Van Nouhuys is dat te kort om eventuele problemen grondig aan te pakken.

Overlegpartners

Vorige week zijn ouders en personeel in een gezamenlijke bijeenkomst geïnformeerd. De vereniging is al in een vergevorderd stadium van de gesprekken. Eén van de overlegpartners is de Lucas Onderwijs Groep. “Een gerede kandidaat”, zegt Nouhuys. Daarnaast praat de vereniging ook met andere instanties. “Meer in de nevensectoren, die ook wat met onderwijs hebben”, aldus de voorzitter, die geen nadere mededelingen daarover wil doen. “De inzet is dat de Nutsscholen blijven bestaan en de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. We hebben het hier over bijzonder neutraal onderwijs. Maar na overname of samengaan met een andere club houdt de vereniging op. Die heeft dan geen nut meer. We zijn nog één van de weinige in Nederland die deze vorm hebben”.

Over de directeur van de vereniging die er volgens een deel van de ouders een potje van maakte en volgens een ander deel juist de bindende factor was, is Van Nouhuys kort: “Geen commentaar”. Over het gerucht dat een school uit de vereniging zou willen stappen, maakt hij ook weinig woorden vuil. “Dat kan niet zomaar. Ons streven is het behoud van de Nutsscholen, maar niet meer in de vereniging”. Vooralsnog staan er twee Algemene Ledenvergaderingen gepland over de toekomst van de vereniging: op 19 april en 12 mei. “Dan hopen we zicht te hebben op opgaan in of samenwerking met een andere organisatie”, aldus Van Nouhuys.

Eline Prins vindt het net als andere ouders triest dat het zover heeft moeten komen. Haar kinderen zitten aan de Nutsschool aan de Laan van Poot. “Wij vragen ons af of een overname door een grote organisatie wel goed is voor de scholen. We willen een oplossing voor iedereen, alle zeven Nutsscholen en vinden het teleurstellend dat dat niet is gelukt. Wij bekijken nog steeds of we zelf verder kunnen, dat is niet gemakkelijk, maar wel mogelijk. De werkgelegenheid voor het team en de leerlingen staan voor ons centraal. Wij zijn al sinds juni bezig met de problematiek rond de vereniging. Dat Frederik op 10 maart zei dat het vervangingsfonds als lijk uit de kast was gekomen, klopt niet. Wij riepen in november al dat daar een lijk was. Toen namen ze ons niet serieus, dat is verdrietig”. Andere ouders willen nog niet in de krant reageren.