De verkeersregelaars in het centrum blijven nog tot half november. In eerste instantie zouden zij alleen bij het begin van het Verkeerscirculatieplan worden ingezet. Maar bijna een jaar later staan ze er nog.

“Wij moeten hier het verkeer omleiden vanwege de verbouwing aan het Spui”, zegt een verkeersregelaar. Volgens hem is het een bezuiniging van de gemeente dat ze er nu alleen ’s middags en op koopavond staan en niet meer de hele dag, zoals bij het ingaan van het VCP op 20 november 2009.

Een gemeentewoordvoerder ontkent dat. “Zij staan er vanaf half twaalf ’s middags als de venstertijden, de uren voor het laden en lossen in het centrum, voorbij zijn”. Naar verwachting is de oplevering tussen eind oktober en begin november.

Zij erkent dat de verkeersregelaars er langer staan dan aanvankelijk gedacht. “In eerste instantie zouden ze er zijn tot 5 december 2009. Toen bleek dat het nog erg druk was vanwege de feestdagen en hebben we ze langer ingezet, tot begin van dit jaar. Daarna zijn ze even weggeweest tot de herinrichting van het Spui is begonnen. Een deel van de pollers is daardoor buiten werking gesteld en het bleek dat mensen toch doorreden en dat is niet optimaal voor de voetgangers en fietsers in het gebied. Vandaar dat we hebben besloten voor de veiligheid en vanwege service ze weer in te zetten”.

Momenteel staan er volgens de gemeentewoordvoerder sinds begin september weer vier of vijf verkeersregelaars, bij de Hofweg en ter hoogte van de Grote Markt. “De kosten daarvan worden gedekt uit de reserves van het VCP-budget. Over de hoogte van de kosten doen we geen mededelingen”, aldus de zegsvrouw. Volgens haar was de extra inzet vooraf niet in te schatten. “Wij kregen signalen dat het niet goed ging. En als je dan levende pollers moet inzetten, dan doen we dat”. Ook AVD Verkeer, die de verkeersregelaars levert, doet geen mededelingen over de kosten. Op internet is een minimum uurprijs van € 25,- te vinden voor verkeersregelaars. Dat zou dan neerkomen op een bedrag rond de €40.000,- voor de twaalf weken waarin de verkeersregelaars extra zijn ingezet.

Aan de pollers zelf wordt regelmatig onderhoud gepleegd. Volgens de woordvoerder was daar rekening mee gehouden. “Een klein deel komt door schade, maar het grootste deel van het onderhoud is het inregelen, testen en afstemmen van de pollers. Dat is niet in een keer gedaan, maar hier was al rekening mee gehouden in het budget voor het VCP”.

Binnenkort start de evaluatie van het VCP. De commissie Leefomgeving van de Haagse gemeenteraad heeft deze week met verkeerswethouder Peter Smit (VVD) gesproken over de opzet ervan. Begin volgend jaar moet de evaluatie zijn afgerond.