Het Haagse college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend aan een seksclub waarvan de bedrijfsleider betrokken is geweest bij belastingfraude. Het landelijk bureau Bibob adviseerde de gemeente dat er ernstig gevaar is dat de vergunning gebruikt zou worden om strafbare feiten te plegen. Na consultatie bij de Belastingdienst is de vergunning onder voorwaarden verleend.

Dat staat in de evaluatie Wet Bibob van de gemeente dat deze week in het college is behandeld. Het college sloeg het advies in de wind omdat de ondernemer een andere accountant heeft genomen en de bedrijfsleider al was gestraft en daarbij een  voorwaardelijke straf had gekregen. Ook zijn er betalingsafspraken met de Belastingdienst waaraan de ondernemer moet voldoen en heeft de fiscus regelmatige controles bij het bedrijf aangekondigd. Daardoor is volgens de Belastingdienst de kans op herhaling klein. Het college volstond daarom met het stellen van voorwaarden bij de vergunning. De gemeente gaat de ondernemer jaarlijks controleren en als onregelmatigheden worden aangetroffen, wordt de vergunning alsnog ingetrokken.

De wet Bibob (Bevordering Integriteitbeoordeling door het openbaar bestuur) biedt overheden de mogelijkheid om te laten onderzoeken of een bedrijf dat een vergunning aanvraagt, die licentie mogelijk zal misbruiken voor criminele activiteiten. De onderzoekers van het landelijk bureau Bibob hebben daarvoor toegang tot gegevens die voor andere instanties niet toegankelijk zijn, bijvoorbeeld dossiers van politie en justitie. Het bureau kan het intrekken van een vergunning adviseren op basis van aanwijzingen, hard bewijs voor criminele zaken is niet nodig. Het onderzoek kan worden ingesteld bij vergunningsaanvragen voor nieuwe én bestaande dubieuze horeca-, softdrugs-, gok- en prostitutieondernemingen, aanbestedingen van bouw ICT en milieu en bouwvergunningen met een bouwsom van € 750.000,-. De wet wordt mogelijk nog uitgebreid naar onder meer vastgoedsector en uitzendbranche.

244 aanvragen

Het college heeft van januari tot september vorig jaar 244 aanvragen binnengekregen voor een horecagelegenheid en 14 voor een sexclub. Zeven keer is een vergunning geweigerd of ingetrokken vanwege mogelijke criminele activiteiten. Het gaat in alle gevallen om een drank- en horecavergunning in combinatie met een exploitatievergunning. De ingetrokken of geweigerde vergunningen zijn aangevraagd voor een koffiehuis, een restaurant, een grand café en vier gewone cafés. De basis daarvoor was een advies ?ernstige mate van bezwaar? van het landelijk bureau Bibob. De redenen daarvoor lopen sterk uiteen. Van een onrealistisch ondernemingsplan waarbij de mogelijk werkelijke ondernemer in de gevangenis zit, tot andere strafbare feiten zoals witwassen, bezit van vuurwapens, overtredingen van de Opiumwet en mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij.

Van de bouwvergunningen met een bouwsom boven de € 750.000 is tussen december 2006 en september 2007 in Den Haag één van de 26 aanvragen voor nader advies naar het landelijk bureau gestuurd. De conclusie luidde ?geen gevaar?, maar in het advies stond wel belastende informatie over de betrokken bouwer. Dat gaf het college onvoldoende redenen om de vergunning te weigeren, maar de burgemeester heeft wel een waarschuwing aan de bouwer gestuurd.

De gemeente heeft van januari tot september vorig jaar 24 advies gevraagd bij het landelijk bureau Bibob. Dat is meer dan in 2006 toen er over het hele jaar twintig keer advies werd gevraagd. Den Haag staat daarmee in de top vijf van aanvragers van het landelijk bureau Bibob, na Amsterdam, Maastricht en Rotterdam en voor Roosendaal. Hoeveel aanvragen zij indienden is onbekend.