De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad wil dat wethouder Marjolein de Jong (Centrum)  vaart maakt met de afspraken over de sluiting van de raamprostitutie in de Doubletstraat. Ondertussen zou zij uitbreiding van het pand 33-39 met een extra verdieping niet goed moeten keuren.

De wethouder kondigde eind vorig jaar twee onderzoeken aan die medio 2012 klaar zijn. VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis wil dat er dan ook meteen een besluit komt. Ondertussen wil hij dat er geen nieuwe exploitanten in de straat worden toegelaten en dat de vergunningsaanvraag voor een extra verdieping op Doubletstraat 33-39 wordt afgewezen.

“Als de eigenaar toestemming krijgt voor een extra verdieping, krijgt het pand meer waarde en dat kan de gemeente straks extra geld kosten als het tot uitkopen komt”, aldus Revis. Hij vindt dat verspilling van het belastinggeld.

In het collegeakkoord is afgesproken toe te werken naar de sluiting van de raamprostitutie in de Doubletstraat. De wethouder laat momenteel onderzoeken wat de ontwikkelingen in de branche van de seksuele dienstverlening zijn en welke mogelijke positieve en negatieve effecten van sluiting van de ramen aan de Doubletstraat kunnen zijn. Daarnaast loopt een onderzoek naar de juridische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de sluiting. De wethouder verwacht de resultaten daarvan medio 2012.

Revis wil dan meteen een besluit. “In het collegeakkoord is afgesproken dat we streven naar sluiting van de ramen. De afgelopen anderhalf jaar is er niks gebeurd. Als we in dit tempo doorgaan, halen we dat niet voor het einde van deze collegeperiode”. Hij vindt de wethouder in dit opzicht niet erg voortvarend.

De Jong kondigde eind vorig jaar aan dat de resultaten van de onderzoeken halverwege dit jaar naar de raad worden gestuurd. Zij wil eind 2012 een nieuwe Kadernota prostitutiebeleid afhebben en gelijk daarmee of direct daarna een plan van aanpak voor de Doubletstraat. Dat duurt Revis te lang: “De wethouder kan het aangekondigde plan van aanpak ook schrijven terwijl de onderzoeken lopen”, aldus de VVD-fractievoorzitter.

Voor de aanpak van de Doubletstraat is 8,5 miljoen euro gereserveerd.