Een baanvak voor de Kunsthal vormt het experiment voor de wassende weg, ontwikkeld door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Zeer open asfalt beton (zoab)met een onderliggend waterreservoir vangt fijnstof af.

Speciale pompen halen dakwater dat in het reservoir is bewaard naar boven en spoelen het fijnstof op warme dagen van de weg. Het vervuilde water stroomt via een goot langs het wegdek naar het riool. Gemeente Werken Rotterdam voert de proef uit met het product van Van Gelder.

Techniek

De bitumenmodificatie in het zoab is zo gemaakt dat het product het poreus blijft, maar ook open is en het water erdoorheen kan spoelen. Onder dit speciale zoab zit een waterreservoir van 600 liter. Daaruit opgepompt water stroomt in kleine hoeveelheden over het wegdek, zodat er nauwelijks stroming ontstaat. De weg blijft nat en voorkomt het opwaaien van fijnstof. Het spoelt met het water vanwege een aflopend wegdek naar de goot aan de zijkant.

Proef

De proef duurt een jaar en er zijn drie meetpunten ongeveer op 150 meter afstand van de strook met de speciale zoab. De teststrook is 105 m lang en zo’n 7 m – twee rijstroken- breed. Het is eenrichtingsverkeer, tegenliggers rijden op gewoon asfalt. De proef is vooral gericht op fijnstof gevoelige dagen, als smog kan ontstaan. In de winter staat de wassende weg uit. Het water kan bevriezen, maar er is dan ook nauwelijks opwaaiend fijnstof.