De Haagse gemeenteraad is akkoord met het plan voor Scheveningen-Dorp. Dat betekent ook dat het college kan besluiten dat er een parkeergarage onder het Kanaalpark komt. De raad heeft dan slechts nog een adviserende rol.

Tijdens de raadsbehandeling van het bestemmingsplan Scheveningen-Dorp ging het vooral over de geplande garage onder het Kanaalpark. Het college wil daar parkeerplaatsen aanleggen als compensatie voor de verdwenen plekken door de vernieuwing van de boulevard. Het aantal parkeerplekken ging daar van 1000 naar 400 onder voorwaarden dat elders parkeerplaatsen bij zouden komen. “Ergens kun je niet parkeren, je hebt een locatie nodig”, hield wethouder Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) de raad voor. Hij wil daarom de wijzigingsbevoegdheid bij het college laten.

Norder wees erop dat voor het college besluit de parkeergarage aan te leggen er aan strenge voorwaarden moet worden voldaan. De nut en noodzaak moet duidelijk zijn en er moet worden voldaan aan milieuregels, inpassingsregels in de omgeving en de luchtkwaliteit mag niet te slecht worden. Op dit moment zijn de parkeerplaatsen nog niet nodig, maar in de toekomst mogelijk wel. De ondernemers in Scheveningen-Dorp zien de parkeergarage graag komen, zij vrezen verlies van klandizie als er minder parkeerplaatsen zijn. De omwonenden willen juist geen garage, maar zijn voor het behoud van het park. Overigens is het wel de bedoeling dat bovenop de garage anderhalve meter grond komt te liggen waar weer een park op kan worden aangelegd.

Norder beloofde te overleggen met bewoners en met de raad voor het college over enkele jaren een besluit neemt. De raad heeft dan slechts nog een adviserende rol. “Maar als een grote meerderheid in de raad een negatief advies geeft, heb je als college een probleem”, aldus de wethouder.

De oppositie is kritisch over de komst van parkeergelegenheid onder het park en probeerde nog de wijzigingsbevoegdheid voor het bestemmingsplan bij de raad te leggen. Daarvoor bestond geen meerderheid. Een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om andere parkeermogelijkheden te onderzoeken haalde wel een meerderheid. Alleen VVD en CDA stemden tegen deze motie.