Het inwonertal van Den Haag groeit sneller, terwijl de bouw van het aantal woningen achter blijft bij de verwachtingen. Dat blijkt uit de evaluatie van de structuurvisie uit 2005. Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) probeert met hulp van buitenlandse investeerders de groei van het aantal woningen weer op orde te krijgen.
Dat zei hij tijdens de presentatie van de evaluatie van de structuurvisie uit 2005. Destijds heeft de raad gevraagd de visie in 2012 te evalueren. Die is nu klaar. Daaruit blijkt dat het aantal inwoners van 505.000 nu al op het destijds verwachte niveau van 2020 zit, terwijl het aantal extra woningen rond de 11000 zit, ongeveer eenderde van de toen verwachte 30.000. Norder probeert het tij nu te keren door gesprekken met private en publieke partijen in Duitsland en Groot Brittannië. “Dat moet wel, want het geld van Nederlandse pensioenfondsen verdwijnt veelal naar het buitenland,. Het zou mooi zijn als er regels kwamen om dat in te perken. Verder zie je dat projectontwikkelaars tegenwoordig een kostbare overbodige stap zijn geworden, we doen nu vooral zaken met financiers en corporaties”, aldus Norder.

Laakhavens West

Zo komt er in de Laakhavens West een studentenflat tegenover de Gamma, een kopie van het pand dat daar staat. “Woningcorporatie Arcade gaat dat bouwen. Daarachter staat nu een kantoorpand leeg en daar komen studentenwoningen in, de eigenaar heeft toestemming gevraagd en gekregen voor de verbouwing en op het braakliggende stuk naast het gebouw van Den Haag FM komen woningen en bedrijfsruimtes in particulier opdrachtgeverschap. Die kavels waren meteen verkocht”, aldus een trotse wethouder.

Structuurvisie

Volgens Norder zie je overal in de stad de gevolgen van de structuurvisie. “Niet alles is gerealiseerd zoals we toen dachten. Sommige delen projecten zijn opgeknipt en gaan nu stukje voor stukje. Het voordeel van de structuurvisie is dat je investeerders zekerheid geeft, want dat een project er komt staat vast. Een voorbeeld is de aanpak van Kijkduin, door de crisis is dat op de lange baan geschoven en pakken we eerst Scheveningen aan, maar investeerders weten dat de herstructurering van Kijkduin nog volgt”.

Evaluatie

Uit de evaluatie van de structuurvisie ‘Wereldstad aan zee’ blijkt verder dat het gericht zijn op de zee en de internationale organisaties werkt. “De investeringen maken het aantrekkelijker voor buitenlanders om hier te komen. En elke expat levert ook weer een baan op. Bij Europol zouden eerst vijftien mensen gaan werken, nu zitten er ongeveer vijfhonderd. Wat ze doen weet ik niet, maar ze wonen hier en zorgen dat andere Hagenaars een baan hebben, bijvoorbeeld in de schildersbranche of de horeca”. De structuurvisie ging ook uit van de bouw van meer woningen voor hogere inkomens. Ook dat is voor elkaar gekomen. De evaluatie laat vooral een juichverhaal zien over hoe goed het is dat Den Haag heeft gekozen voor het profiel van een internationale stad van vrede en recht, omdat dat veel internationale instellingen heeft aangetrokken met de bijbehorende instellingen. Ook het binnenstedelijk bouwen heeft tot goede resultaten geleid, het Beatrixkwartier en centrum doen het relatief goed. In Zuid West blijft de verwachte ontwikkeling achter. Volgens Norder ligt dat vooral aan het wegvallen van een van de grootste investeerders in het gebied Vestia en aan de kredietcrisis.