Van nu tot 2013 zullen zes van de negentien bibliotheken verdwijnen. In elk stadsdeel blijft wel een filiaal over. Dat heeft wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) bekend gemaakt in het spreidingsplan Haagse bibliotheken. Zij haalt daarmee de beloofde bezuiniging van €2,0 miljoen uit het collegeakkoord.

Met de sluiting verdwijnen 40 mensen, zo’n 26 voltijdsbanen. Zij verdwijnen niet per definitie bij de te sluiten filialen. Voor de procedure wordt het sociaal beleidskader van de gemeente gevolgd. Zij krijgen binnen de gemeente een andere baan of een loopbaantraject aangeboden. “We vullen nu al geen vacatures in en gebruiken waar nodig uitzendkrachten. Straks zijn de veertig als eerste aan de beurt bij vervanging en een vacature, want die hebben ervaring”, zegt Charles Noordam, directeur van de Dienst Openbare Bibliotheek in Den Haag.

Zes filialen dicht

Daaruit volgde dat zes filialen dicht moeten: Schilderswijk aan de Koningstraat, , Benoordenhout aan de Utenbroekestraat, Spoorwijk aan de Van Meursstraat. Statenkwartier/Duinoord aan de Valeriusstraat, Moerwijk aan de Erasmusweg, Bouwlust aan de Beresteinlaan en Morgenstond aan de Leyweg. De laatste drie gaan op in de gloednieuwe grootste wijkbibliotheek aan de Leyweg die in juni de deuren opent. De verhuizing van Morgenstond naar het nieuwe pand was al voorzien.

De functies van te sluiten filialen worden ondergebracht bij het behouden wijkfiliaal. “Ieder stadsdeel beschikt straks namelijk nog over minstens een sterke wijkbibliotheek. Maar ook andere instellingen kunnen functies overnemen van te sluiten vestigingen. Denk aan brede buurtscholen, verzorgingstehuizen, of commerciële partijen. In Brabant is er bijvoorbeeld een bank met een bibliotheekcollectie”, aldus wethouder van Engelshoven.  Eerder tijdens een raadsdebat over deze bezuiniging wilden enkele raadsleden geen kleine balie ergens achterin. Daar is de wethouder niet bang voor. “Tot 2013 nemen we de tijd om naar de invulling te kijken. We willen ook met bewoners, scholen en verzorgingstehuizen in gesprek over wat zij nodig vinden in hun wijk, want iedere wijk is anders. Ik streef naar een kleine eigen collectie uit de te sluiten filialen. Ook het overblijvende wijkfiliaal kan ook boeken aanleveren”.

Enige manier

Sluiting was volgens de wethouder de enige manier om de bezuiniging te halen. “Ik heb alle filialen bezocht en we hebben gekeken hoe ze eruit zien, hoe groot het verzorgingsgebied is, wat de samenstelling van de bezoekers is en hoeveel bezoekers er komen. Voor Benoordenhout was volgens de wethouder geen betrouwbaar bezoekersaantal vast te stellen. Daar komen veel kinderen die graag met hun handen voor de sensoren wapperen en daarmee het bezoekersaantal vertekenen. Het mooie is dat geen enkel filiaal hetzelfde is. Overal komt ander publiek. We hadden overal wel wat af kunnen halen, maar dan was het allemaal net niets geweest. Nu blijft in ieder stadsdeel tenminste één sterke bibliotheek binnen bereik.”

Voor het bepalen van de te sluiten filialen is gekeken naar groeimogelijkheden, bezoekersaantallen en openingstijden. “Een goed voorbeeld daarvan is Bomenbuurt. Die is afgelopen jaar met ruimere openingstijden verhuisd naar het winkelgebied in de Fahrenheitstraat en kreeg in de tweede helft van vorig jaar daardoor 22 procent meer leden”, zegt wethouder van Engelshoven.

De openingstijden van de negentien bibliotheken variëren nu van 15 uur in Statenkwartier/Duinoord tot 50 uur in Loosduinen. “Straks zijn de bibliotheken in de stad gemiddeld 39 uur per week open. We streven naar een goede bereikbaarheid en gaan uit van een bibliotheek op 1,5 kilometer afstand. Dat halen we niet meer overal en daar waar dat het geval is, gaan we op zoek naar ondersteunende locaties, zoals campus Teniersplantsoen in de Schilderswijk of de brede school plus in Moerwijk. We willen slim samenwerken”, aldus Ingrid van Engelshoven.

De filialen die open blijven kunnen nog groeien. Bovendien bieden ze stuk voor stuk ruimte voor andere activiteiten, zoals taalcursussen en computerlessen . Dat klinkt als meer werk voor minder personeel. “Een deel daarvan vangen we op door automatisering van het terugbrengen van boeken en van betalingen. We hebben veel stagiairs en we staan niet overal alleen voor. Er zijn ook andere instellingen met mediawijsheid en die taalcursussen geven. We gaan efficiënter organiseren”, aldus directeur Noordam.