Burgemeester Bouke Arends deed een opmerkelijke oproep aan het begin van het debat over moties over de Ambachtsweg in Wateringen. Hij vroeg voor de behandeling van vier moties over mogelijke heropening van de weg, om dat niet nu te doen, maar met alle partijen om tafel te gaan.

Een bijzondere actie, want de burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders en burgervader van de inwoners. De agenda was al vastgesteld aan het begin van de vergadering en Verkeerswethouder Pieter Varekamp zou hierover in debat gaan met de raad.

Arends: “Ik stel voor dat raad en college met ondersteuning van het ambtelijk apparaat en mogelijk externe experts en bewoners en omwonenden in overleg gaan over de Ambachtsweg om samen met een gedragen plan te komen. Gezien het verleden en de emoties. Dat zou een mooie oplossing zijn voor traject in uw gemeente.”

Twee jaar geleden nam de raad een motie aan voor openstelling van de weg die aanvankelijk alleen als proef dicht zou gaan. Toen stelde Varekamp de weg open, zette plantenbakken neer om racen te voorkomen. Daar gingen mensen mee aan de haal en de hulpdiensten klaagden omdat het voor onveilige situaties zorgde. Toen en nu kwamen veel bezorgde bewoners naar de raad om te pleiten voor het dichthouden. Zij zijn bang dat de Ambachtsweg erg druk gaat worden en dat hun kinderen er niet meer kunnen spelen. Een meerderheid van de gemeenteraad wil de weg juist open, om de verkeersdrukte in Wateringen beter te verdelen. 

Remmert Keizer, fractievoorzitter van Gemeentebelang Westland, vraagt zich af waar de burgemeester heen wil met zijn voorstel. Hij wil dat Arends een concreet voorstel doet. Bouke Arends zegt dat hij als voorzitter van de raad probeert de raad mee te nemen in een proces dat kan leiden tot een gedragen aanpak. Hij wil dat er wat uitkomt dat er niet een uitvoering komt die wordt teruggefloten. 

Dennis Chafiá van het CDA zei na een schorsing dat het voorstel van de burgemeester al in de moties zit en dat de raad heeft besloten de moties toch te behandelen. Arends reageerde dat hij slechts een voorstel deed en geen onderdeel is van de beraadslaging ‘het is mij om het even’. Toen kon de vergadering verder. 

De gemoederen liepen zo hoog op dat Arends de partijen tot kalmte moest manen en zelfs even de raadsleden het woord ontnam. 

De motie van GBW, LPF, VVD en CDA voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Wateringen door tijdelijke heropening van de Ambachtsweg haalde een meerderheid, alleen Westland Verstandig en PvdA stemden tegen.  D66 stelde met PvdA, GroenLinks, GBW, CDA en LPF voor eerst een plan van aanpak te maken, liefst voor de komende Voorjaarsnota. Die motie werd unaniem aangenomen.

Varekamp zei dat hij werkt aan een verkeerscirculatieplan voor Wateringen en dat hij hoopt voor de Voorjaarsnota met een plan te komen. Een winstwaarschuwing gaf hij wel: “De verkeerssituatie in Wateringen zal nooit een tien halen”.