Wethouder Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs en Dienstverlening) heeft de eerste buurtbibliotheek in Den Haag geopend. De buurtbibliotheken moeten een deel van het leed verzachten van het sluiten van zes wijkbibliotheken door bezuinigingen. Zij las voor aan kinderen in Benoordenhout.

De buurtbibliotheek van Benoordenhout is gevestigd in woonzorgcentrum Oostduin van Florence. “We hebben hier een ruimte ingericht met een eigen opgang. Veel mensen zagen er tegenop om voor de bibliotheek naar een woonzorgcentrum te komen, maar dat obstakel hebben we weggenomen. Er is een afgesloten deel met de boeken en computers en een deel met een leestafel waar eventueel ook andere activiteiten plaatsvinden, zoals voorlezen. We hebben een week proefgedraaid en dat ging goed. Buurtbewoners reageren voorzichtig enthousiast en zijn aangenaam verrast”, zegt Marja Buter, wijkmanager in Benoordenhout van Florence.

Met het sluiten van de wijkbibliotheken bespaart de gemeente € 2 miljoen per jaar. De buurtbibliotheken worden bemenst door vrijwilligers. “Het is heel erg leuk dat meer dan voldoende vrijwilligers zich hebben aangemeld. We hebben er nu 60 geselecteerd. Zij zijn opgeleid door mensen van de bibliotheek en de operatie is verlopen zonder gedwongen ontslagen. De teams zijn gewisseld, maar iedereen is enthousiast aan de slag”, zegt de wethouder.

De buurtbibliotheken zijn minder open dan de oude wijkbibliotheken, maar daar heeft Van Engelshoven nog geen klachten over gehad. “We hadden de eis dat alle buurtbibliotheken drie dagdelen per week open moesten zijn en dat is gelukt. We beginnen met  negen uur per week en in de Schilderswijk met 13 uur per week. Dat kan nog oplopen, afhankelijk van de behoefte. Dat gaan we de komende tijd goed in de gaten houden. De buurtbibliotheken zijn nadrukkelijk bedoeld voor kwetsbare groepen voor wie twee kilometer reizen naar een bibliotheek te veel is. De buurtbibliotheken hebben een collectie die op deze groepen, kinderen tot 12 jaar en  minder valide ouderen.

De eenmalige kosten voor de verbouwing en de inrichting van de buurtbibliotheken à €227.500 zijn voor rekening van Fonds 1818. “Het is niet onze gewoonte om bezuinigingen van de overheid te verzachten, dus we moesten wel even een drempel over. We vinden de bibliotheekvoorziening te belangrijk als voorziening voor algemeen nut om niets te doen. We wilden een positieve bijdrage leveren en zijn gaan praten met de directeur van de bibliotheek, die we in contact hebben gebracht met wijkorganisaties, scholen en bejaardentehuizen. Wij betalen voor de inrichting en voor de rest laten we het over aan het management om de zaken te regelen en daar hebben we alle vertrouwen in”, aldus  Boudewijn de Blij, directeur van Fonds 1818.

De wethouder opende de buurtbibliotheek door voor te lezen aan tien kinderen van de nabijgelegen buitenschoolse opvang Triodus, de voormalige huurder van de bibliotheekruimte. Vijf andere buurtbibliotheken openen ook deze maand hun deuren.