Eind van het jaar buigt het Europees Parlement zich over nieuwe aanbestedingsregels die gunstig zijn voor het Midden- en Kleinbedrijf. Dat komt mede door het overnemen van het aanbestedingspaspoort dat op verzoek van het Haagse MKB is ontwikkeld. Wethouder Henk Kool (PvdA, Economie) is trots op het succes van zijn lobby.

“Ik ben er blij mee. Het is leuk als je als wethouder kunt bijdragen aan Europees economisch beleid”, aldus Kool. Hij denkt dat de nieuwe aanbestedingsregels in januari 2014 al in kunnen gaan. “Het Haagse aanbestedingspaspoort is overigens al overgenomen in het Nederlandse beleid bij de uitwerking van de vorige aanbestedingsregels uit Europa”. Met het aanbestedingspaspoort kunnen ondernemers laten zien dat ze voldoen aan de voorwaarden voor aanbestedingen, zonder elke aanbesteding een hele stapel formulieren in te vullen om aan dat aan te tonen. Kool heeft de Nederlandse regering nog gevraagd de invoering van de aanbestedingsregels op te schorten tot de nieuwe aanbestedingsregels door Brussel zijn vastgesteld, maar vond geen gehoor.

Sterke economie

De nieuwe Europese aanbestedingsregels leiden er ook toe dat grote klussen in kleine stukken mogen worden aanbesteed, zodat ook het MKB kansen krijgt. “En dat is belangrijk voor een sterke economie. Als het goed gaat met het MKB merk je dat in de hele stad”, aldus Kool. Volgens de wethouder wordt het grote belang van Europa voor de economie vaak onderschat door Nederlandse politici. “Nederland is juist groot geworden door de internationale handel en dat leggen zij te weinig uit. Bovendien is door de samenwerking de welvaart in de hele Europese Unie gestegen”.

G4

Kool is erg actief in Europa. “Ik heb als rapporteur de nieuwe aanbestedingsregels moeten verdedigen en ik ben een fabuleuze voorstander van Europa. Ik ben fan”, aldus Kool. Samen met de andere drie grote steden in de G4 huurt de gemeente een etage in Brussel voor het lobbywerk. “Iedere stad heeft daar een vertegenwoordiger zitten die alles in de gaten houdt wat voor de steden relevant kan zijn”. Kool noemt het een nuttige post tegen minimale kosten en hij is ook blij dat in Europa nu ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een rapporteurschap heeft verworven. “Bij de andere steden komt het ook wel weer, maar zo actief als Den Haag is bijna niemand. Wij hebben op elke gemeentelijke dienst iemand zitten die op Europa let. Daar kunnen de andere steden nog wat van leren”, aldus Kool, die ondanks het reces ook deze week weer op pad was voor Europa.