Aisha Akhiat (34) is sinds 27 maart 2014 gemeenteraadslid in Den Haag. Daarnaast werkt ze als fractiemedewerker van de SP in de Tweede Kamer.

De beide functies zijn redelijk goed te combineren, omdat haar werk voor de Tweede Kamerleden soms wel raakvlakken heeft met haar raadswerk. Over het algemeen besteedt Akhiat 40 uur in de week aan het werk in de Tweede Kamer en 20 uur aan het raadswerk, waar ze voor het gemak ook campagneactiviteiten voor haar partij onder schaart. Een blik in haar agenda, begint in de Haagse Crispijnstraat.

Schoenmakersvakschool

Ze brengt dit keer een huisbezoek in het kader van haar raadslidmaatschap. Martin van Werven is de gastheer en zijn buurvrouw Tania Pedroz is er ook. Samen kijken ze even buiten hoe het lange lint met schoenen mede door de wind is gedecimeerd tot een lintje om de lantaarnpaal. De buren vechten met architect Rob Vreeswijk voor het behoud van de Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat en hadden als ludieke actie een lint met schoenen over de straat gehangen. Een projectontwikkelaar wil het pand slopen en appartementen bouwen.

Huisbezoeken

Huisbezoeken legt ze niet vaak af, maar bij Van Werven is ze eerder geweest. De bewoners vinden het ontwerp te massief en hebben met Vreeswijk een alternatief met woningen in de voormalige Schoenmakersvakschool. Met Akhiat bespreken ze de komende acties. “Zorg nog even voor een activiteit, dat werkt altijd. En die brief met alle bewoners, geef die een positieve toon mee.” Van Werven knikt. “Daarom communiceren we ook altijd als de groep voor behoud en niet tegen sloop”, zegt hij. Zij belooft de komende vergadering over de Schoenmakersvakschool goed voor te bereiden en maakt notities in haar boekje. “En is het handig als daar veel bewoners komen? Moeten we iedereen optrommelen?”, vraagt Pedroz. Akhiat: “Ja. want de commissievergaderingen zijn het belangrijkst.”

Zwijndrecht

Ze was pas nog op werkbezoek in Zwijndrecht met SP-Kamerlid Nine Kooiman. “De meeste van de werkbezoeken met Kamerleden zijn op uitnodiging. Dit keer waren we bij Het Dilemma, een stichting die is opgericht om illegale verkoop tegen te gaan. De achterdeur is het probleem, want zij doen alles volgens de regels, maar hebben voor de aanvoer illegale dealers nodig”. De kennis die ze opdeed tijdens dit werkbezoek, kan ze ook gebruiken in de Haagse raad als het daar over drugsbeleid en wietteelt gaat.

Zilverstraat

Een meer directe combinatie van haar raadswerk en Kamerwerk was tijdens een bezoek aan de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de Haagse Zilverstraat. Ze was met SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen en beide hebben asiel en integratie in de portefeuille.