Toine Poppelaars (1959) is sinds 2011 dijkgraaf van de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden, nu samen in het waterschap Scheldestromen. Daarvoor was hij gedeputeerde in Zeeland namens het CDA. Wat doet een dijkgraaf? Vorige maand tijdens de verkiezingen bleek al hoe weinig we eigenlijk weten van de waterschappen.

Een dijkgraaf is vergelijkbaar met een burgemeester en voor zes jaar door de Kroon benoemd.

Gemaal Groenewege

Dijkgraaf Poppelaars neemt ons mee door zijn agenda. Net was hij nog bij een landbouwer om te bedanken voor de opslag van waterschapsmateriaal op diens terrein. Nu is hij voor een werkbezoek bij gemaal Groenewege (1952) in Hoedekenskerke. Poppelaars krijgt een rondleiding van Martin Steijn, operator van de gemalen in de Zak van Zuid-Beveland. De oude pomp in het gemaal is volledig gerenoveerd en heeft nu meer capaciteit. Naast het oude gemaal is de bouw van een nieuw pompgebouw in volle gang. “Door de klimatologische veranderingen hebben we hier meer piekbelastingen en is de oude pomp niet meer genoeg. We zetten er nu een kleinere visvriendelijke pomp naast”, legt de dijkgraaf uit.

Praten

De functie van dijkgraaf  is vooral veel praten, drie dagen in de week. De vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn net als de commissievergaderingen van de gekozen leden, eens in de zeven weken. Het dagelijks bestuur vergadert eens in de twee weken en dan zijn er nog overleggen bij de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en de Nederlandse Waterschapsbank. Niet alle vergaderingen zijn standaard. Volgende week is er een overleg met de Zeeuwse gemeenten en het provinciebestuur van Zeeland over de logistiek rond de Tour de France waarvan een etappe eindigt op de Neeltje Jans. Als wegbeheerder van de 60km wegen en leverancier van bijvoorbeeld dranghekken en een noodaggregaat, heeft het waterschap hierin ook een rol.

Afscheid

Daarna staat nog een afscheid van een collega op het programma. En regelmatig is er een ondernemersvereniging, zoals de Walcherse ondernemers die een bijeenkomst houden. Daarbij is een spreker uitgenodigd en ontmoeten de mensen elkaar. De dijkgraaf krijgt ook steevast een uitnodiging. Net als van andere ondernemersverenigingen in de provincie. “Hier in Zeeland heb je als dijkgraaf ook een aparte rol. Je bent een soort bindmiddel tussen mensen en tussen gemeenten en provincie. En als je bij de ene ondernemersvereniging komt, moet je ook naar de andere. Het zal wel weer tien uur zijn voor ik thuis ben, maar ik vind het allemaal veel te leuk”.