De veranderorganisatie Financiën, Control en Inkoop is ontstaan uit een samenvoeging van verschillende directies en afdelingen. Alle financiële diensten zijn samengevoegd, hoewel de mensen nog wel verspreid zitten door het gebouw. Van E8, via de vierde tot C2 regelen mensen de financiële zaken van heel VROM.

Carine van der Velden, clustercoördinator Inkoopcentrum VROM: “Het is logisch en verstandig dat wij nu dichter bij de controllers en financiële mensen zitten. Wij zijn ervoor om alle aankopen van een pen, een onderzoek tot een Europese aanbesteding voor de diensten te regelen. Daarbij gaat het niet alleen om de prijs, we kijken naar de meest verantwoorde aankoop en geven advies aan de dienst.”

Martin Smit, financieel beleidsmedewerker, afdeling Begroting en Verantwoording: “Ik werk hier sinds 1 april. Wij doen hier alles met de begroting, zowel tekstueel als cijfermatig. Ik coördineer en beoordeel de cijfers en sluis die door naar het ministerie van Financiën. Het is een drukke baan, ik ben veel aan het bellen met contactpersonen, vooral bij de directies en afdelingen. Alle financiële posten moeten kloppen.”

“Mijn werk is heel divers: een mengelmoes van inkoop en financiële afwikkeling”, zegt Brigitte Kaffa, medewerker front-Office. “Bij een aanvraag regel ik nu niet meer alleen de inkoop, maar ik behandel ook de financiële kant. Ik werk hier 23 jaar dus heb iedereen van de nieuwe club al wel eens gezien. Jammer is dat we hier in D2 een beetje zijn weggestopt. Ik moet zelf nog altijd zoeken en dat is niet handig omdat we straks door meer mensen worden benaderd.”

“Als de facturen binnenkomen dan registreer ik ze en kijk of alle gegevens aanwezig zijn. Ze worden gescand en in een digitaal systeem gezet. Als bijvoorbeeld een zaaknummer ontbreekt, is een factuur bijna niet terug te vinden. Je moet collega’s durven aanspreken op gemaakte afspraken. Dat gebeurt nog te weinig, terwijl we daar wel voor op cursus zijn geweest”, zegt Paul Neecke, medewerker Financiële Administratie, afdeling Registratie en Betalingen.

Siemen Andringa, beleidscoördinator FEZ-TOPZO: “TOPZO staat voor Toezicht op zelfstandige organen. Wij houden toezicht op de buitenste schil van VROM in mijn geval Stichting waarborgfonds Sociale Woningbouw, waarborgfonds eigen woningen en het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Wij kijken of zij zich houden aan de met de minister gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over hoeveel geld in kas moet zijn.”

Robert van der Hoeven, clustercoördinator administratieve organisatie/ interne controle bij Financieel Economisch Advies: “Mijn cluster ontwikkelt en beschrijft werkprocessen binnen VROM. Van financiën en ICT tot handhavingsprocessen. Steeds vaker helpen we met de toepassing. Zo laten we mensen die het proces niet kennen, het uitvoeren via de beschrijving. Wij kunnen zien of het werkt en zij leren waar hun collega’s mee bezig zijn. Wij komen door heel VROM en ik hoop dat dit zo blijft nu de financiële diensten zijn samengevoegd.”