Groen als gras komen ze binnen en verkennen VROM. Vijftien rijkstrainees van de tiende lichting werken drie keer een half jaar bij verschillende afdelingen en een half jaar bij een ander onderdeel van de rijksoverheid. Daarnaast krijgen ze opleidingen. De ‘groentjes’ van VROM gaan als frisse wind door de organisatie.

Yoni (23): “Ik koos niet heel bewust voor het rijk, maar ik had nog geen zin om iets commercieels te gaan doen. Ik ben nu erg blij met deze keuze. Je hebt bij de overheid invloed op beleid en zit in het politieke krachtenveld. Bij VROM heerst een informele sfeer en iedereen is heel benaderbaar. Bovendien is het werk heel gevarieerd.”

“VROM is heel open en ik merk wel dat collega’s door mijn vele vragen meer nadenken over wat ze doen”, zegt Madeleine Schilder (26). “Ik heb als trainee de cursus politieke dimensie georganiseerd om VROM’ers bewust te maken van het krachtenveld waarin een ambtenaar zich bevindt. Het is me vooral opgevallen hoe druk een minister het heeft. Als je iets voor haar schrijft moet je dat goed in je achterhoofd houden.”

“Ik ben trainee voor VROM, maar heb ook bij Economische Zaken gezeten bij de Interdepartementale Programmadirectie Energietransitie”, zegt Sander (26). “Als ik VROM vergelijk met EZ is het hier minder formeel. Het valt me wel tegen hoe groen ze hier zijn. VROM’ers zijn vaak sceptisch over duurzaamheid. Zelf ben ik een beetje sceptisch over de hoeveelheid frisse blikken die we brengen als trainees. Het gevaar voor meegaan in de sleur is er altijd, maar de trainees houden elkaar scherp.”

Atty (24): “Toen ik hier kwam, werd gezegd dat er tijd en geld in ons  zou worden gestoken, onder meer omdat de overheid het aantal jonge ambtenaren wil vergroten. Maar met de reorganisatie en de taakstelling is het volgens mij een hele puzzel om ervoor te zorgen dat juist deze jonge groep bij het ministerie kan blijven werken. Met mijn collega’s kan ik praten over wat ik bij de traineeopleiding leer. Dat versterkt de verbinding tussen theorie en praktijk.”

“Onze toegevoegde waarde is dat we jong zijn, net van de universiteit, met een frisse blik naar het rijk kijken en niet zijn ondergedompeld in het ambtenarenleven”, zegt Linda (24). “Je zit op veel verschillende afdelingen van VROM en bouwt in korte tijd een groot netwerk op. Je hebt veel contact met de andere vijftien trainees en leert zo weer mensen kennen.”

René (26): “Ik vind het positief hoe hier met hart voor de zaak wordt samengewerkt. Wel lijken VROM’ers –vergeleken met de mensen in andere organisaties waar ik heb gewerkt- minder geneigd om tijd te investeren in het informeel uitwisselen van kennis en ervaringen. Neem de opkomst bij de Week van de duurzaamheid: die had best wat hoger gekund.”