De scholen in het primair onderwijs willen kijken naar betere afstemming van de schoolvakanties volgens de regels van het onderwijsministerie. Zij reageren op een oproep van onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven. De wethouder zei dit in een gesprek met ouders over het onderwijsbeleid de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018 tijdens het onderwijsfestival op zaterdag 20 april.

 

Nu komen ouders vaak in de problemen als ze op de site van het ministerie van Onderwijs kijken en een vakantie boeken, terwijl de school net een andere week uitkiest voor de vakantie. Dit gebeurt vooral met de voorjaars- en herfstvakantie. De wethouder wil hier ook regels over opnemen in haar onderwijsbeleid.

De kwaliteit van rekenen en taal is niet het belangrijkst in het onderwijs, het gaat ook om zaken als kwaliteit van leraren, gebouw en lucht, vindt de wethouder. Ouders, schoolbestuurders, leerkrachten en welzijnsorganisaties mogen meepraten en -denken over het onderwijsbeleid. Waar voorheen een bureau werd ingehuurd om met belanghebbenden te praten en een beleidsplan te maken, houdt Van Engelshoven dat liever in eigen hand. “Dit voorjaar hebben we dertig gesprekken met verschillende groepen en voor de zomer ligt er een plan op hoofdlijnen bij de raad. Die wil ook nog partijen horen, dus naar verwachting kan het beleid in het najaar worden vastgesteld en dan hoop ik het na maart 2014 zelf uit te mogen voeren”, aldus de wethouder, tevens kandidaat-lijsttrekker voor de lokale D66-fractie.

Vakantie

Zij ging zelf in gesprek met ouders tijdens het onderwijsfestival. Onderwerpen die nadrukkelijk aan bod kwamen, waren kwaliteit en veiligheid. De vijftig deelnemende ouders in de raadszaal wilden aandacht voor hoogbegaafdheid in het beleid, voor integratie, omdat het proces van zwarte scholen naar gemengd nog stroef gaat en ouders dreigen af te haken, aandacht voor taalonderwijs, voor ondersteuning van ouders en hoe ga je om met kinderen en sociale media. Na afloop konden ouders een boodschap achterlaten op een bierviltje met hun wensen voor het onderwijs. Het opname van het programma gezonde school van de GGD kwam een paar keer terug. Dat houdt in dat een school certificaten krijgt als het beleid heeft voor  voeding en mondgezondheid, sport en bewegen, persoonlijke verzorging, sociaal-emotionele ontwikkeling, roken en alcohol, relaties en seksualiteit, veiligheid en milieu. Daarnaast kwamen viltjes binnen met het versimpelen van leerlingenvervoer, aandacht voor hoogbegaafden, ondersteuning van huiswerkbegeleiding en de vormgeving van samenwerking tussen scholen.

Festival

De ouders konden op het tweede onderwijsfestival informatie krijgen over de ontwikkeling van hun kind, begeleiding, activiteiten en er was een inloopspreekuur van onderwijsadviesbureau HCO. “We hebben het druk gehad, mensen kwamen met allerlei vragen over hoe ze hun kind konden helpen bij het wegwerken van achterstanden, hoogbegaafdheid, dyslexie etc”, aldus een medewerkster. Een Pools stel met een jongetje van vier maanden kwam informeren naar de beste school voor hun kleintje en hoe ze hem konden aanmelden. Er waren stands van onder meer Omgaan met pesten, de bibliotheek en onderwijsorganisaties. Buiten het stadhuis op het Spuiplein waren allerlei activiteiten voor kinderen, zoals proefjes van het Museon, racen met autootjes op zonne-energie bij Solar Kids en een podium met optredens. Er kwamen zo’n 3500 mensen op het onderwijsfestival af.