Den Haag moest veiliger worden: minder criminaliteit en overlast en een veiliger gevoel in de stad. Het had de hoogste prioriteit toen dit college in 2006 begon. In de verkiezingsprogramma’s besteedt iedere partij er aandacht aan.

Het aantal aangiften daalde de afgelopen vijf jaar in Den Haag met 26 procent, terwijl de aangiftebereidheid gelijk bleef. Het aantal aanhoudingen voor een misdrijf liep op, maar het gevoel van onveiligheid is gebleven. Uit de enquête van TNS-Nipo naar de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat 55 procent van de Hagenaars veiligheid het belangrijkst vinden.

“Het is lastig om te concluderen of Den Haag veiliger is geworden. Cijfermatig gezien gaat het met de veiligheid sinds 2002 de goede kant op. Het aantal aangiftes neemt af terwijl uit de politiemonitor blijkt dat terwijl de bereidheid om aangifte te doen vrijwel gelijk blijft. Dat betekent dat er minder criminaliteit is”, zegt Wim Hoonhout, woordvoerder van de politie Haaglanden.

De meest recente cijfers dateren van juli vorig jaar. Grote dalers waren zakkenrollerij (-28 procent), fietsendiefstal (-26 procent) en diefstal uit bedrijven (-18 procent). Overige diefstallen, zoals van bromfietsen en auto’s, namen sterk af (respectievelijk -30 en -25 procent).  “Daarmee is niet gezegd dat iedereen zich veiliger voelt. Bijvoorbeeld als hangjongeren regelmatig voor je deur staan, dan kun je je onveilig voelen, al doen ze niets”, aldus Hoonhout.

Hoewel het beter gaat, is er op specifieke onderdelen nog veel winst te behalen. “Ik zie nog wel wat lelijke zweren, bijvoorbeeld de toename van overvallen met 20 procent tot 170 in 2009. De diefstal uit auto’s is met 25 procent toegenomen, vooral vanwege dure  navigatieapparatuur die mensen achterlaten in de auto”. Het veiligheidsgevoel kan volgens de woordvoerder alleen verder groeien met een integrale aanpak met gemeente, corporaties en jeugdzorg.

Kanttekening

Hoonhout maakt een kritische kanttekening over de komende bezuinigingen op de politie. “Van de 3000 politieagenten op straat moeten er in Haaglanden 180 verdwijnen dat is in een tijd waarin veiligheid hoog op de agenda staat, eigenlijk niet wenselijk.”

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft over de korting op politiemensen al afwijzend gereageerd. Hij voorspelde bijvoorbeeld in de Volkskrant een breed protest als minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken haar plannen uitvoert. Volgens Van Aartsen, tevens voorzitter van het korpsbeheerdersberaad in dezelfde krant is het inleveren van agenten in de grote steden ‘een onbegaanbaar pad’.

Eind vorige maand stuurde het college al een brief naar de gemeenteraad over dreigende bezuinigingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. “Deze berekening laat zien dat de terugval in 2010 nog beperkt is, maar we in 2011 33,2 procent minder geld van het Rijk krijgen voor de vermindering van overlast en verloedering… Uiteraard hebben wij bij diverse gelegenheden het rijk gewezen op de onwenselijkheid van bezuinigingen op de middelen die voor veiligheid en leefbaarheid beschikbaar zijn”, schrijft het college. Een deel van de dreigende tekorten moet worden opgevangen door heroverweging of een doelmatigheidsslag’, aldus het college.

Deetman

Sinds de komst van Van Aartsen is er in de stad op veiligheidsgebied wel wat veranderd. Grote politiemachten om de orde te bewaren, zoals bij zijn voorganger Deetman, zijn niet meer aan de orde van de dag. Een van de eerste wapenfeiten was om ADO in te schakelen bij de veiligheid in en om het stadion. Meer verantwoordelijkheden en minder zichtbaar blauw lijken te werken. Ook oud en nieuw verliep volgens Van Aartsen weer net iets beter dan het jaar ervoor. “Maar dat wil in gene delen zeggen dat je je neerlegt bij de situatie die in zo’n nacht optreedt”, hield hij de commissie Veiligheid twee weken geleden voor.

Slachtofferhulp Nederland, afdeling Haaglanden, kan geen vergelijking maken over de cijfers van aanmeldingen de afgelopen jaren door de overgang naar een nieuw computersysteem met een andere registratie. “Wat ik wel kan aangeven is dat we in 2009 voor geweld 3362 aanmeldingen hebben en op het gebied van verkeer 1805. Deze cijfers zeggen niets over de toename van de criminaliteit, maar het aantal mensen dat hulp zoekt bij Slachtofferhulp Nederland. We merken wel dat de ernst van het geweld toeneemt. Ik denk dat dat te maken heeft met de verharding van de maatschappij, maar ook dat kan ik niet wetenschappelijk onderbouwen”, aldus De Jong.

Juan

Slachtoffer van een woninginbraak is de Spaanse student Juan Rodriguez. “In een week is er drie keer in mijn buurt ingebroken. Bij mij zijn ze over het hek geklommen en door de tuin binnengekomen, terwijl wij lagen te slapen. De computer, televisie, Nintendo, portemonnees en luidsprekers hebben ze meegenomen”. Rodriguez heeft de politie gebeld die na twintig minuten kwam en vingerafdrukken namen van een fles in de tuin. “Verder niets. Na een maand kregen we een brief dat ze niks hebben gevonden. Ik vind dat ze het serieuzer moeten nemen. Laatst moest ik bijna mee naar het bureau omdat ik mijn paspoort niet snel genoeg kon vinden. Eerder kreeg ik al een boete omdat ik hem niet bij me had. Sindsdien haat ik de politie. Ik voel me niet echt veilig meer en slaap slecht”. Rodriguez woont in de Schilderswijk, maar denkt niet aan verhuizen, omdat hij zijn huis en de buurt te leuk vindt.

Linda, de voornaam is genoeg, maakte drie keer in het jaar een autoinbraak mee. “Waren we in Loosduinen net af van het bekrassen van auto’s, krijg je dit. We hadden niets van waarde in de auto. De laatste keer alleen een zakje drop. Je vraagt je wel af waar het met de buurt naartoe gaat”.