Onderwijs is belangrijk voor veel politieke partijen, met name ook het taalonderwijs. Zelfreflectie kan geen kwaad. Geen enkel verkiezingsprogramma is foutloos. Daarnaast is het taalgebruik niet altijd toegespitst op de lezer, maar lijkt het geschreven voor collega’s. Alles is Politiek nam de programma’s door van de 19 Haagse lijsten.

De PVV heeft een duidelijk leesbaar pamflet en is klaar met bijna alles. In heldere bewoordingen en met een enkele hoofdletterfout, heeft dit pamflet samen met het programma van de Haagse Stadspartij de minste fouten. Beide partijen hebben nog iets gemeen: ze willen referenda bij grote projecten.

Leesbaarheid

Veel andere verkiezingsprogramma’s zijn minder gemakkelijk te lezen. Vaak zijn ze lijvig en tellen ze meer dan 30 pagina’s. D66 heeft het dikste program met 60 pagina’s, toegegeven een aantal is leeg. De Libertarische partij heeft het dunste pamflet met 5 pagina’s. Soms zijn er niet eens echt programma’s, Politieke Partij Scheveningen heeft een site met wat punten toegelicht, onder meer dat gemeenteberichten de komende 10 jaar op papier moeten blijven verschijnen. Familia houdt het bij een aantal kreten en een site met links die doorklikken naar pagina’s waar het nut niet altijd duidelijk van is.

Diverse zinnen in de programma’s moeten worden herlezen om ze te snappen. Bij de meeste programma’s is het kommagebruik een probleem. Dat leidt regelmatig tot kromme zinnen. Daarnaast is vaagtaal altijd een handig middel om het ontbreken van concrete plannen te verdoezelen. Termen als ‘Veel aandacht voor’,  ‘Inzetten op’, ‘Hecht waarde aan’ en ‘Gaan voor’, zijn zelden een voorbode voor concrete voorstellen en deze termen worden veel gebezigd.

Dubbel

Een aantal partijen gaat voor dubbele formuleringen. Groep De Mos is bijvoorbeeld opbouwend constructief. Uit het PvdA-programma: “De gemeente geeft het goede voorbeeld. We investeren in zonnepanelen, kopen duurzaam in en zoeken niet de randen van de Flexwet op. De gemeente zoekt niet de randen van de Flexwet op, nieuwe mensen die in dienst treden bij de gemeente krijgen hoogstens voor een jaar een tijdelijke aanstelling”. Maar de partij is niet de enige. “D66 wil dat nu al rekening gehouden wordt met de toename van het groeiende aantal bezoekers en de gevolgen voor de verkeersstromen” in de passage over Kijkduin. En het CDA maakt het helemaal bont door onder het kopje mobiliteit twee keer hetzelfde punt te omschrijven in iets andere bewoordingen:

  1. Goede doorstroming van het autoverkeer is noodzakelijk. Het CDA vindt daarbij dat we gezien de financiële krapte scherpe keuzes moeten maken inzake verkeersknelpunten. De Rotterdamsebaan, de inprikkers vanaf de snelweg, de Neherkade en het Schenkviaduct worden de komende 4 jaar grondig aangepakt dan wel aangelegd.
  2. Het gemeentebestuur moet zich inzetten om de doorstroming te verbeteren. Scherpe keuzes inzake verkeersknelpunten zijn nodig: de aanleg van de Rotterdamsebaan en met bewoners uitvoering geven aan de veiligheid en leefbaarheid rondom de Noordwestelijke hoofdroute zijn daarbij essentieel. Ook de verschillende andere aansluitingen op de snelwegen verdienen investeringen. De Neherkade en het Schenkviaduct worden de komende 4 jaar grondig aangepakt.

Fout

GroenLinks wil minimaal 2500 extra bomen planten in de stad, bovenop de bomen die vervangen moeten worden. Tweelaags beplanting, dus. Groep de Mos houdt de verwachte invasie Roemen en Bulgaren scherp in de gaten. De gemeente ondersteunt als het aan de PvdA ligt verenigingen bij het opgetreden tegen overtredingen en onsportief gedrag op en rond het veld. En verderop: De gemeente straat dat uit in eigen handelen. De VVD denkt dat activiteiten wat kunnen: “De gemeente moet ruimte geven aan studentenverenigingen en hun activiteiten, die zich in Den Haag willen vestigen”. Uit het D66 programma: “Door het uitvoering van projecten, waarbij de samenwerking tussen vakmensen en de jongeren centraal staan, leren de jongeren in de praktijk”. Het CDA weet niet hoe Marokkanen wordt gespeld.

Inhoud

Alles is Politiek geeft geen grote inhoudelijke vergelijking of stemadvies. Daar zijn genoeg andere kanalen voor. Maar een kleine bloemlezing geven we wel.

Bijvoorbeeld als opmerkelijk puntje dat de Haagse Stadspartij véél meer verwarmde wissels wil, zodat alle tramlijnen ook bij hevige sneeuwval in dienst blijven. En dat na een nagenoeg vorstvrije winter. GroenLinks wil openbaar vervoer tijdens de jaarwisseling via het Nachtnet. De PPS wil het Zuiderstrand stil houden, maar wel betere bewegwijzering, zodat meer mensen het kunnen vinden. Van Kooten en De Bie worden als het aan HOOP ligt ereburgers, Groep De Mos wil ze een museum geven. GroenLinks stuurt de gemeente langs de deuren met energiebesparingstips. De PvdE wil huren co2 afhankelijk maken en Opa wil rechtvaardigheid toevoegen aan stad van vrede en recht.

Spuiforum

De coalitiepartijen PvdA, D66, en CDA houden vast aan nieuwbouw voor het Spuiforum, de VVD noemt het niet specifiek. De omschrijving: “De bestaande huisvesting van het Nederlands Danstheater en het Residentieorkest is toe aan vervanging of renovatie. De VVD wil dat  deze instituten, samen met het Koninklijk Conservatorium, worden gehuisvest aan het Spui. De kosten hiervoor moeten beperkt blijven tot de afgesproken 181,1 miljoen euro”. De andere partijen willen het besluit tot nieuwbouw van het cultuurforum terugdraaien. Een partij is voor het opschuiven van de nieuwbouw naar het Wijnhavenkwartier: Familia.

Terugdraaien

VVD en D66 willen dat de door D66-lijsttrekker Ingrid van Engelshoven feestelijke aanmeldleeftijd voor de basisschool stijgt van 1 naar 2,5 (D66) of 3 jaar (VVD). Opmerkelijk is dat de VVD voor preventief fouilleren is, waar de eigen burgemeester Van Aartsen dat juist heeft ingeperkt. De VVD wil bovendien in tegenstelling tot de eigen wethouder Peter Smit “met meer begroeiing en bomen het karakter van de Laan van Meerdervoort behouden en tegelijkertijd de parkeerproblematiek aanpakken”. Onder het mom dat de partij niet doof is voor kritiek.

Portefeuilleverdeling

De PvdD wil een wethouder Dierenwelzijn, natuur en milieu, HOOP eentje voor ouderen, Groep de Mos ook en deze partij wil een aparte wethouder Scheveningen, het CDA wil een aparte portefeuille economie, ondernemen en toerisme. De SP ziet liever minder wethouders en wil er vijf in plaats van de huidige acht.