Coalitiepartijen noemen het een mooie begroting, de oppositie is kritisch. Zo te horen is er geen vuiltje aan de lucht voor het college donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen blijkt uit een rondgang langs de raadsfracties. Voor de PvdA is één punt wel cruciaal de komende weken van begrotingsbehandeling: gesubsidieerd werk, de ID-banen.

De PvdA-fractie berijdt daarmee een stokpaardje. Maar, zo laat fractievoorzitter Marieke Bolle weten: dit is voor de laatste keer. Zij wil dat wethouder Henk Kool (Sociale Zaken) met een plan komt om alle mensen met een ID-baan aan het werk te krijgen. Deze mensen hebben nu een gesubsidieerde baan en die vorm van werk houdt per 1 januari op. De PvdA wil dat al die mensen dan een echte baan hebben. “Ik wil dat er een plan ligt voor het einde van de begrotingsbehandeling. Anders heeft het college een probleem. 30 oktober slaat wat mij betreft de klok”, aldus Bolle. Op die datum is de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad, nadat de verschillende onderdelen in commissieverband zijn behandeld. De PvdA wil verder dat ouders van kinderen op een voorschool taalles krijgen en dat inwoners van Den Haag die onder de armoedegrens leven, automatisch een uitkering krijgen en geen dagtaak meer hebben aan het invullen van formulieren.

Naast de PvdA maakt oppositiepartij SP zich zorgen over de ID-banen. De partij heeft een eigen onderzoek gedaan bij de verschillende instellingen met ID’ers in dienst. Het rapport zal na de beschouwingen verschijnen, maar op tijd voor de commissiebehandeling. Verder wil fractievoorzitter Ingrid Gyömörei aandacht voor de krachtwijken waar volgens haar fractie te weinig geld naartoe gaat. De SP wil meer geld voor de gemeentelijke rekenkamer. Daarnaast heeft de partij vragen over de juridische kennis binnen de gemeente. “Neem de kwestie bij parkeerbeheer, die persoon is berispt en wist dat hij niet kon worden ontslagen. Of de uitspraak van de Raad van State over de Escamplaan. Dat hadden ze moeten weten”, zegt de fractievoorzitter. Raad van State oordeelde vorige maand dat Den Haag de woonwagenbewoners aan de Escamplaan niet zomaar op straat mocht zetten zonder hen een alternatieve standplaats te bieden.

Kersverse fractievoorzitter Karsten Klein, die vanwege een verjonging in de fractie Michel Santbergen opvolgde, voert namens het CDA het woord. Hij denkt dat de verjonging vooral zal blijken uit de nadruk die hij legt op de aandacht voor de jeugd. “Daar begint wat ik noem de straatbeschaving, hoe je omgaat met elkaar.” Een ander punt van het CDA zal zijn dat plannen soms niet snel genoeg worden uitgevoerd, waardoor geld op de plank blijft liggen. Klein meent dat de overheid onvoldoende in staat is de plannen goed uit te voeren en vindt het onacceptabel dat dan wel de lasten van de inwoners worden verhoogd.

Veiligheid

De VVD-fractie in Den Haag wil tijdens de Algemene Beschouwingen vooral weten of het € 1 miljoen per jaar wel genoeg is voor het veiligheidsfonds. Een ander heikel punt voor de VVD is de economie. “Den Haag wil de beste MKB-stad van Nederland zijn. Wij dachten dat het stond voor Met Kool Beter, maar dat lijkt tegen te vallen”, vervolgt Mulder. Om de beschouwingen niet te zwaar te maken, zal de VVD ook pleiten voor meer inzet op de Olympische Spelen die mogelijk naar Nederland komen in 2028. “Het college moet met een plan komen. Wij pleiten voor de sporten met water en strand. Motorbootraces moeten wat ons betreft weer Olympisch worden en voor de kust van Scheveningen komen”, adviseert Mulder.

Coalitiegenoot GroenLinks steekt de bijdrage optimistisch in. “Ik zie dat de juiste dingen op de juiste manier worden aangepakt. Er wordt zoveel geklaagd, maar er gaat een hoop goed. Ik ben ook optimistisch van aard, misschien helpt dat”, zegt waarnemend fractievoorzitter David Rietveld. Hij wil het college wel vragen of € 1 miljoen genoeg is voor duurzaam bouwen en of het geld  voor het herplanten van bomen genoeg is om de achterstanden volledig weg te werken.

Couperus

D66 vindt dat het college meer mag doen voor het Couperushuis. Fractievoorzitter Marjolein de Jong snapt dat er geen geld voor is, zelf heeft zij ook geen financieringsvoorstel, maar volgens haar kan er wel meer gebeuren. “Zeker met het ook op de Culturele Hoofdstad 2018 mag je best laten zien dat je trots bent op het erfgoed en Couperus hoort daarbij. Ik wil het college vragen zich actief op te stellen bij het rijk, fondsen en investeerders om geld bijeen te sprokkelen. Het college leunt nu te veel achterover”. Andere onderwerpen van D66 zijn de samenspraak en meer aandacht voor bomen.

Die laatste twee onderwerpen stipt de Haagse Stadspartij ook aan. Naast een kritische noot over de samenspraak en weglopende bewonersorganisaties wil de stadspartij meer aandacht voor duurzaamheid. “Bij het extra geld voor bomen heb ik ook mijn vraagtekens, het is vooral bedoeld om achterstanden weg te werken. Het bomen kappen en planten lijkt een zaak apart in plaats van dat groen wordt gekoesterd. Er kan nog veel verbeteren voor de groene stad aan zee”.

Groep Van der Velden, voorheen LPF, wil alleen kwijt dat hij zijn acht minuten spreektijd gaat gebruiken voor een sprookje over Den Haag. “Er worden in de raad veel sprookjes verteld, ook door wethouders en die worden geslikt. Ik ga een sprookje vertellen over Den Haag”, zegt raadslid Willem van der Velden.